Oversigtskort for Europa

Nedenstående 5 oversigtskort for Europa er genereret på baggrund af "downloaded" METAR-observationer mv. ved hjælp af programmet "Digital Atmosphere Workstation". I kortets øverste venstre hjørne er anført observationstidspunktet (Dansk tid). Alle oversigtskort opdateres hver hele time (dog ikke: kl. 02:00 ved vintertid/kl. 03:00 ved sommertid) døgnet rundt (brug F5)!

Under de enkelte kort er anført en summarisk forklaring. For en yderligere uddybning af de meteorologiske termer og vejrsymboler kan bl.a. henvises til download af Tim Vasquezs fortrinlige pamflet "Weathergraph" (kræver at Adobe Reader er installeret), eller for en mere dybdegående indføring i vejranalyser, -forudsigelser og -kort f.eks. "THE WEATHER PREDICTION"!

Det sidste, sjette, kort viser, i animeret form, lynnedslag indenfor det seneste døgn over Mellem- og Sydeuropa. Dataene er leveret af den private samarbejdsorganisation "Blitzortung".


LUFTTRYK

Aktuelle fronter

______ -linier             = Isobarer med en trykforskel på 4 hPa pr. isobar (linie)

----> (Streamlines)   = Fremherskende vinde


VINDFORHOLD

Farveskala              = Middelvinden i intervaller på 2 meter pr. sekund

----> (Vectors)         = Vindretning og -styrke

Middelvinden i meter pr. sek.:   0   2   4   6   8   10   12   14   16   18   20   22   24   26   28   30   32

Hvide felter: Ingen data p.t.!


TEMPERATURER

Farveskala                = Temperaturen i intervaller på 3 celcius-grader

Temperatur-plot       = Temperaturen i udvalgte hovedstæder

Temp. i celcius:   

-48  -45  -42  -39  -36  -33  -30  -27  -24  -21  -18  -15  -12  -9   -6   -3    0    3    6    9    12   15   18   21   24   27   30   33   36   39   42   45   48  

Hvide felter: Ingen data p.t.!


WINDCHILL & DUGPUNKT

Farveskala              = WindChill-temperaturen i intervaller på 3 celcius-grader (jvf. WindChill-tabel for risikoaflæsning!)

-------linier               = Dugpunktet i intervaller på 6 celcius-grader

WindChill i celcius:   

-48  -45  -42  -39  -36  -33  -30  -27  -24  -21  -18  -15  -12  -9   -6   -3    0    3    6    9    12   15   18   21   24   27   30   33   36   39   42   45   48

Hvide felter: Ingen data p.t.!


OBSERVATIONER (STATIONER)

Observationer         = Officielle meteorologiske målinger


SENESTE 12 TIMERS LYNNEDSLAG OG -INTENSITET OVER MELLEM- OG SYDEUROPA (Animeret)

Lynnedslag                                    = Se animeret angivelse under kortet

Tordenvejrets intensitet          = Jævnfør lynnedslagenes farvemarkering med farvekoden i venstre søjle (nedslag pr. minut)


RETUR TIL HOVEDSIDEN